LPS är ett alternativ till självfallssystem där de är mindre lämpliga av miljömässiga, topografiska eller ekonomiska skäl.

LPS är bäst vid:

  • Högt grundvatten
  • Strandbebyggelse
  • Bergig terräng
  • Flack terräng
  • Kuperad terräng
  • Områden med höga kulturvärden (fornlämningar)
  • Vid glesare bebyggelse