Husgrunder

Vi utför schaktning för husgrunder, byggnation av paddockar eller grävning av skogsvägar och rensning av skogsdiken.

Vi utför även grävarbeten åt andra företag såsom linjebyggare, skogsägare, vägföreningar eller andra anläggningsföretag.

Markjobb i Väst har även tillgång till egen tipp/kran bil med tillhörande utrustning. Vi har ett stort kontaktnät inom entreprenadsektorn för att lösa de flesta uppgifter.

Husgrunder