Kraven på en godkänd avloppsanläggning är idag stora. Därför är det viktigt att ta god tid på sig att planera en ny anläggning som ska fungera i många år. För din säkerhet har vi på Markjobb i Väst genomgått diplomutbildning av enskilda avlopp och finns med på www.avloppsguiden.se. Vi kan hjälpa dig med att planera din anläggning, göra ansökningar hos din kommun eller bara utföra markjobbet om du så önskar.

om minireningsverk

Vi på Markjobb i Väst gör alltid en noggrann markanalys för att kunna dimensionera en anläggning som ska kunna fungera i många år framöver.
Vi på Markjobb i Väst har ett tätt samarbete med Fann Va-teknik AB, Baga Water Technology och Conclean. Vi är givetvis även auktoriserade av Fann, Baga och Conclean för att trygga er som kund och vi lämnar alltid dig som kund 10 års funktionsgaranti tillsammans med våra leverantörer.

Vi jobbar kontinuerligt i Borås kommun, Svenljunga kommun, Tranemo kommun, Marks kommun samt Ulricehamns kommun. Vilket innebär en regelbunden kontakt som gett oss ett gott samarbete med många av dess miljöinspektörer.

BAGA FANN Conclean - Auktoriserad Entreprenör

Markbaserad rening
För fastigheter där infiltration eller markbädd kan byggas. Fungerar både på normalskyddsnivå och där kommunen ställer lite högre krav, högskyddsnivå.

Reningsverk
För fastigheter där infiltration eller markbädd inte fungerar, till exempel ont om plats, där utsläppspunkt måste flyttas eller där reningsverket är ett mer gynnsamt alternativ ekonomiskt. Fungerar både på normal och hög skyddsnivå.

LPS-System (tryckavlopp)
För fastigheter där anslutning av avlopp ska ske på kommunala tryckavloppssystem eller där avloppet måste pumpas mellan hus och slamavskiljare, pga. Topografin eller i områden med tät bebyggelse där avloppet pumpas från flera bostadshus eller sommarstugor till en gemensam punkt.