För rätt resultat krävs inte bara en gedigen kunskap utan även bra produkter. Vi använder oss av Isodränskivan som är en väl beprövad produkt. Denna produkt ligger i framkant när det gäller kvalité.
För att få en torr källarvägg krävs ett rätt utfört jobb med en dränering, kapillärbrytning och värmeisolering.

• Dräneringen behövs för att leda bort överskottsvatten från marken till dräneringsrören.

• Kapillärbrytningen är nödvändig för att hindra den fukt som alltid finns i jorden att sugas in i väggen.

• Värmeisoleringen utvändigt på källarväggen är ett krav för att få ett bra källarklimat. Genom att väggen blir varm får man en effektiv uttorkning av den fukt som finns i väggen.Isoleringen skapar också förutsättningen för en kontinuerlig uttorkning av den fukt som i framtiden tillförs väggen. En varm och torr källarvägg ger ett torrare inomhusklimat, en jämnare temperatur och en betydligt lägre uppvärmningskostnad. Vi på Markjobb i Väst kommer alltid ut till dig som kund för att gemensamt gå igenom dina önskemål kring det aktuella objektet. Detta för att föreslå lämpliga åtgärder samt kunna ge en rättvis offert.

Vi har även blivit certifierade med ISOCERT av ISODRAN AB. Certifikatet är till för att säkerställa kvalitén som slutkunden erhåller genom de entreprenörer som utnyttjar ISODRÄN-systemet. Läs mer om Isodränskivan här.

cert-1