Vi utför schaktning för husgrunder, byggnation av paddockar eller grävning av skogsvägar och rensning av skogsdiken.

Vi utför även grävarbeten åt andra företag såsom linjebyggare, skogsägare, vägföreningar eller andra anläggningsföretag.

Markjobb i Väst har även tillgång till egen lastbil med tillhörande utrustning. Vi har ett stort kontaktnät inom entreprenadsektorn för att lösa de flesta uppgifter.